søndag 4. mars 2012

D&D: Fellstads demografi

En test av bygenereringsmetodene

Tegning fra Agricola, Georg 1961 [1546]. De veteribus et novis metallis libri II. I H.Prescher Georg Agricola –Ausgewählte Werke, bd VI, Vermischte Schriften I, Dresden (tysk oversettelse, 1. utg. latin Basel 1546)

I den forrige posten min skrev jeg om sida jeg kom over for å lage en troverdig demografi. Jeg skal nå gjøre et forsøk på å anvende metodene på Fellstad, hovedsetet for spillerne i jentegruppa mi.

Denne posten er den første i en serie på tre poster der jeg forsøker å definere Fellstad bedre ut fra hva man vet om middelalderens demografi i Vest-Europa. Jeg tror dette blir en fin øvelse for min egen del, før jeg gyver løs på de andre viktige byene i riket, som Þorva, Gorðiam, Horvaþ og ikke minst Aranenduindor og Arewindor.

Generering av byens tall med utgangspunkt i DMG

Ut fra posten jeg tidligere skrev om gruva i Fellstad, vet jeg at det er 162½ årsverk som går med til driften av gruva, så det må nødvendigvis være enten et stort antall gårdsbrukere for å drive bygda, eller en stor grad av kornimport. Det siste er naturligvis det mer plausible, ettersom de har kapasiteten til det, og gjenåpninga av gruva gikk såpass fort som den gikk. Jeg tar derfor utgangspunkt i at bygda er kategorisert som landsbygd, og justerer tallet ned mot noen-og-fire-hundre. Et d%-kast gir meg 439 innbyggere. Her er landsbyens egenskaper i tabulert format:

Landsbyen Fellstad: grunnleggende informasjon
Bykategori: Landsby (village)
Innbyggertall (IBT):439
Handelsevne: Handelsgrense (HG):8 GK / 160 SK (≈ 200 GP)
Tilgjengelige midler: ½HG × 110IBT = 4 × 43,9 =
175,6 GK = 175 GK 12 SK = 3 512 SK
Maktsenter: d20 + 1 = 2 = vanlig…

…som stemmer med hva byen allerede er beskrevet som (jeg hadde endret det ved behov, men satte det opp her bare for å vise metoden). Fellstad har et byråd (geripatriarkalsk) som fungerer som rådgivere for borgermesteren. Borgermesteren velges av byens stemmeberettigede (alle landeiende menn fylt 25 år).

Maktsentrets moralkompass: d% = 54 = lovlydig nøytral
Samfunnets autoriteter: Vaktkaptein d% = 68 = krigeren av nest høyest nivå

Dette er som tallene nedenfor viser, nivå 1, og vedkommende heter Skeggi Auðunnsønn (menneske, mann, 27 år)

Vakter/soldaterIBT 439 tilsvarer fire fulltidsvakter, men jeg ganger det med halvannen (til seks stykk), grunnet byens spesielle status grunnet sølvgruva (det virker naturlig at de hadde ansatt ekstra menn for å sikre seg mot tjuvpakk).
Milits IBT 439 tilsvarer ytterligere nesten 22 (jeg velger dette tallet) medlemmer av militsen, og med samme tenkemåte som over, blir dette til sammen 33 medlemmer når ganget med halvannen.
Nivå (og antall) av hver klasse:mester – adept1d6 + −1 = 2 (1)
aristokrat – aristocrat1d4 + −1 = 1 (1)
barbar – barbarian1d4 + −1 = 3 (1), 1 (2)
skald/trubadur – bard1d6 + −1 = 3 (1), 1(2)
klerk/prest – cleric1d6 + −1 = 1 (1)
allmue – commoner4d4 + −1 = 13 (1), 7 (2), 4 (4), 2 (8)
druide – druid1d6 + −1 = 1 (1)
ekspert – expert3d4 + −1 = 9 (1), 5 (2), 3 (4)
kriger – fighter1d8 + −1 = 1 (1)
munk – monk1d4 + −1 = 3 (1), 1 (2)
ridder – paladin1d3 + −1 = 1 (1)
jeger – ranger1d3 + −1 = 2 (1), 1 (2)
tyv – rogue1d8 + −1 = 1 (1)
magiker – sorcerer1d4 + −1 = 1 (1)
soldat – warrior2d4 + −1 = 5 (1), 3 (2)
trollmann – wizard1d4 + −1 = 3 (1), 1 (2)
Øvrig allmue – other commonersTil sammen har 48 av de 439 fått fordelt funksjoner. De gjenværende 391 skal fordeles slik, og har alle nivå 1: 91% allmue, 5% krigere, 3% eksperter, ½% aristokrater og ½ mestre.
allmue – commoner355
soldat – warrior19
ekspert – expert14 (11 + 3 til overs)
aristokrat – aristocrat2 (1 + 1 til overs)
mester – adept1
Andre elementerDet sier seg selv at gruppa som har slått seg ned der (baron Henk Liljason; baronesse Mmimas Nasnan Liljason; greve, erke- og yppersteprest Kyrnyn; grevinne Cordelia Buckenback) er utskudd i positiv forstand, og disse karakterene, selv om de er en del av landsbyen, regnes ikke med i disse tallene. Det reelle innbyggertallet i landsbyen er altså egentlig 443 (pluss ungene til Cordelia og Mmimas).

Rasedemografien er også interessant. Jeg har spilt byen som om den er et mikset samfunn. Hovedvekten av innbyggerne er mennesker, men det er altså også innslag av andre raser. På grunn av sølvverket er det et større innslag av dverger og gnomer enn vanlig, siden disse ofte er svært dyktig på dette. Det finnes for øvrig ikke en eneste halvork i landsbyen (unntatt ovennevnte Henk). Jeg skal sette opp en tabell som viser den standardiserte fordelingen av folk, og hvordan den er endret i Fellstad.

Rasedemografi i Fellstad
Ordinært mikset samfunnFordeling i Fellstad (inkludert antall)
Mennesker 79% Mennesker 72% 317 (+1 til overs)
Hobbiter 9% Dverger 10% 43
Alver 5% Gnomer 7% 30
Dverger 3% Halvalver 6% 27 (+1 til overs)
Gnomer 2% Hobbiter 3% 13
Halvalver 1% Alver 2% 9 (+1 til over)
Halvorker 1% Halvorker 0% 0

Med denne fordelingen ser man at landsbyen er på tur å bli et integrert samfunn; utviklingen blir interessant å se. Med de tallene man her har, kan man finne ut hvilken rase hver enkelt viktig person i byen er med et enkelt prosentterningkast. Etter det er det bare å sette navn på folk.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar

Jeg har nå valgt å ta sjansen på å la alle som ønsker skrive en kommentar. For å forhindre uønskede robotkommentarer, har jeg valgt å slå på kommentarmoderering.

Ta hensyn, og les over det du har skrevet før du sender det.