søndag 31. mars 2013

D&D: Byer i Rocharan’nore – Toleafuindor

Bakgrunn

I går startet jeg en ny solokampanje for Kjersti; en fin måte å tilbringe tida på når man er syk og har feber, så jeg håper det hjelper på å få henne frisk fort. Hun har laget seg ei alvinne som er jeger, og ønsket å være ei som jobbet for dusører, både fanging av dyr og annet, så lenge oppdraget var interessant nok. Hun ønsket dessuten å tilhøre et laug av en eller annen sort, og eventyret ble satt til byen Toleafuindor – en by hovedsaklig bebodd av alver (79%) – på ei øy i Kongselvas utløp, altså tilhørende søndre part av Vestriket. Noe av det første jeg trengte å gjøre, var å finne ut av hva som er av folk og fe der, slik at hun faktisk hadde en landsby å spille i, og jeg tok dermed i bruk den samme metoden som jeg har brukt på Fellstad (, og http://cannedman.blogspot.no/2012/03/d-fellstads-demografi-iii.html).

Generering av byen

Grunntall basert på metoden i DMG 3.5
Landsbyen Toleafuindor: grunnleggende informasjon
Bykategori: Landsby (village)
Innbyggertall (IBT):403
Handelsevne: Handelsgrense (HG): 8 GK / 160 SK (≈ 200 GP)
Tilgjengelige midler: ½HG × 110IBT = 4 × 40,3 =
161,2 GK = 161 GK 4 SK = 3 224 SK
Maktsentra: Vanlig senter: d20 + 1 = 5 = vanlig
Monstrøst maktsenter d% ≤ 5: d% = 3

Også et monstrøst maktsenter befinner seg i byen. I dette tilfellet er det en illithid som kontrollerer de med makt gjennom jevnlige besøk de første dagene hver nymåne

Maktsentrenes moralkompass: Lensmannen: d% = 59 = lovlydig nøytral
Illithiden: d% = 72 = lovlydig ond
Samfunnets autoriteter: Lensmann d% = 54 = soldaten av høyest nivå

Dette er som tallene nedenfor viser, nivå 7, og vedkommende heter Vandalïn (alv, mann, 218 år)

Vakter/soldater IBT 403 tilsvarer fire fulltidsvakter
Milits IBT 403 tilsvarer ytterligere nesten 20
Nivå (og antall) av hver klasse: mester – adept 1d6 + −1 = 4 (1), 2 (2)
aristokrat – aristocrat1d4 + −1 = 3 (1)
barbar – barbarian 1d4 + −1 = 2 (1), 1 (2)
skald/trubadur – bard 1d6 + −1 = 4 (1), 2 (2), 1 (4)
klerk/prest – cleric 1d6 + −1 = 5 (1), 2 (2), 1 (4)
allmue – commoner 4d4 + −1 = 7 (1), 4 (2), 2 (4)
druide – druid 1d6 + −1 = 4 (1), 2 (2), 1 (4)
ekspert – expert 3d4 + −1 = 10 (1), 5 (2), 3 (4)
kriger – fighter 1d8 + −1 = 2 (1), 1 (2)
munk – monk 1d4 + −1 = 3 (1), 1 (2)
ridder – paladin 1d3 + −1 = 0
jeger – ranger 2d3 + −1 = 3 (1), 1 (2)
tyv – rogue 1d8 + −1 = 2 (1), 1 (2)
magiker – sorcerer 1d4 + −1 = 1 (1)
soldat – warrior 2d4 + −1 = 7 (1), 4 (2), 2 (4)
trollmann – wizard 1d4 + −1 = 1 (1)
Øvrig allmue – other commonersTil sammen har 62 av de 403 fått fordelt funksjoner. De gjenværende 341 skal fordeles slik, og har alle nivå 1: 91% allmue, 5% krigere, 3% eksperter, ½% aristokrater og ½ mestre.
allmue – commoner 310
soldat – warrior 17
ekspert – expert 10
aristokrat – aristocrat 1
mester – adept 2 (inkl. én. til overs)
Rasedemografi

Toleafuindor er en by nært tilknyttet Aranenduindor, hovedstaden, og siden kongsslekta er av alvisk blod, er det ikke overraskende at en by lokalisert så strategisk viktig til, har et stort innslag av alver. Nå ligger trusselen riktignok ikke fra havet lenger, så antallet soldater er ikke det det en gang var. Men en stor del av inntekta til byen kommer gjennom skipstrafikken, for øya har ved Toleafuindor ei svært god naturlig havn, gjennom mange år utbedret både beskyttelsesmessig og kapasitetsmessig. En del innslag av andre raser har kommet til landsbyen gjennom handelen, og fordelinga er slik:

Rasedemografi i Toleafuindor
Ordinært mikset samfunn Fordeling i Toleafuindor (inkludert antall)
Mennesker 79% Alver 79% 318
Hobbiter 9% Mennesker 9% 36
Alver 5% Hobbiter 5% 20
Dverger 3% Halvalver 3% 12
Gnomer 2% Gnomer 2% 8
Halvalver 1% Dverger 1% 4
Halvorker 1% Halvorker 1% 5 (m/én til overs)

Yrkesfordeling

Metode brukt

Metoden jeg har valgt, er den samme som forklart i den andre posten om Fellstads demografi, der jeg benyttet meg av informasjon jeg fant på ei side om middelalderbydemografi. Jeg forklarte i nevnte post hvordan jeg gjorde det, og har igjen benyttet meg av regnearket mitt, fylt inn terningverdiene, og fått et resultat. Jeg viser resultatet i kortform her, visende kun yrkene som faktisk praktiseres i byen.

Skjemaet over Toleafuindors yrker
Business Bedrift SV/USV Antall sikre Resultat
Terning d%Ja/nei
Shoemakers Skomakere 150 2 er garantert. Restbefolkningen på 103 stk. gir en 25-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. 44 Nei
FurriersBuntmaker/pelshandler 250 1 er garantert. Restbefolkningen på 153 stk. gir en 37-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. 80 Nei
Maidservants Stuepiketilbydende 250 1 er garantert. Restbefolkningen på 153 stk. gir en 37-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. 45 Nei
Tailors Skreddere 250 1 er garantert. Restbefolkningen på 153 stk. gir en 37-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. 15 JA
Barbers Bartskjærere/barberere 350 1 er garantert. Restbefolkningen på 53 stk. gir en 13-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. 2 JA
JewelersJuvelérere 400 1 er garantert. Restbefolkningen på 3 stk. gir en 0-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. 84 Nei
Taverns/Restaurants Taverner/restauranter 400 1 er garantert. Restbefolkningen på 3 stk. gir en 0-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. 24 Nei
Old-Clothes (Bruktklærbutikk) 400 1 er garantert. Restbefolkningen på 39 stk. gir en 8-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. 70 Nei
Pastrycooks Kakebakere 500 Ingen er garantert, men det er en 80-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 57 JA
Masons Murere 500 Ingen er garantert, men det er en 80-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 41 JA
Carpenters Snekkere (tømrere) 550 Ingen er garantert, men det er en 73-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 1 JA
Weavers Vevere 600 Ingen er garantert, men det er en 67-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 20 JA
Coopers Tønnemakere 700 Ingen er garantert, men det er en 62-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 5 JA
Bakers Bakere 800 Ingen er garantert, men det er en 50-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 35 JA
Scabbardmakers Skjede-/sliremakere 850 Ingen er garantert, men det er en 47-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 43 JA
Wine-Sellers Vinselgere 900 Ingen er garantert, men det er en 44-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 15 JA
SaddlersSalmakere 1000 Ingen er garantert, men det er en 40-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 4 JA
Chicken Butchers Hønseslaktere 1000 Ingen er garantert, men det er en 40-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 8 JA
Buckle Makers Gjørtlere/senkelmakere 1400 Ingen er garantert, men det er en 28-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 26 JA
PaintersMalere 1500 Ingen er garantert, men det er en 26-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 1 JA
Ropemakers Repslager (taumaker) 1900 Ingen er garantert, men det er en 21-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 15 JA
CopyistsKopister 2000 Ingen er garantert, men det er en 20-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 12 JA
Rugmakers Teppevevere 2000 Ingen er garantert, men det er en 20-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 15 Nei
Hay Merchants Høyselgere 2300 Ingen er garantert, men det er en 17-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. 11 JA

Vær dog oppmerksom på at en usertifisert lege bare krever en SV på 350; Toleafuindor har én slik.

Oppsummering av yrkesfordeling

Toleafuindor er en travel liten landsby. Stadig flere flokker dit, fordi det gis muligheter til å lede et godt og rolig liv med handel eller som vinbonde. Landsbyen preges særlig av sistnevnte; ettersom det produseres svært gode vindruer her, er selv den billige vinen av akseptabel kvalitet, som eksempelvis vinen Ealendil som går for halvannet øre glasset. Ettersom innbyggertallet er såpass lavt som det er, er det dog ikke så mange som kan leve fulltids av det de gjør.

  Fulltidsbedrifter i Toleafuindor
 • Skomakere:
  1. Bregos sko- og buntmakeri
 • Buntmaker
 • Stuepiketilbydende
 • Skredder
 • Bartskjærer
 • Juvelérer
 • Restaurant
  1. Vinhuset Erendigola
 • Snekker
  Deltidsbedrifter i Toleafuindor (arbeidsdager/tidager i parentes)
 • Bøkrer (910)
 • Salmaker (910)
 • Maler (910)
 • Hønseslakter (910)
  • Brondar slakteri tilbyr alt av fjærkre, også som ferdigtilberedt vare (filetert, rått, tørket, saltet, røkt), som eksempelvis ferdigfiletert røkt høne i eineblad til 3 sp.
 • Vever (710)
 • Vinselger (610)
 • Murer (510)
 • Kopist (410)
 • Kakebaker (310)
 • Repslager (310)
 • Baker (310)
  • Askars bakeri og ysteri: Særs populært hos hobbitene. Er nordøst i byen delvis bygd inn i åsryggen, likt et hobbitsk vertshus. Selger òg turrasjoner, i tillegg til brødvarer og et lite utvalg ost. Noen varer: grovt surdeigsbrød, 2 kø; rosin- og valnøttbrød, 1½ kø; ostestykke nok til en dag, ¾ kø.
 • Teppevever (310)
 • Høyselger (310)
  • Élithis fôringshus driver enkel stallvirksomhet og selger høy og annet husdyrfôr til de som trenger det.
 • Sliremaker (½ dag/tidag)
 • Gjørtler (½ dag/tidag)

Øvrig informasjon om Toleafuindor

Det er ikke nok å bare vite hva folk gjør i selve byen; også utenfor byen er det mye aktivitet, og enhver som har lest seg litt opp på historie vet at det krevdes svært mange folk for å understøtte alle byboerne som ikke selv produserte mat av betydning. Dette er da også reflektert i tabellen over som viser hvor få det er som faktisk har fulltidsgeskjeft som handelspersoner.

I det følgende skal jeg ta for meg både hvor stort område som tilhører Toleafuindor, men også fordele og navngi personer til yrker.

Utstrekning
 • 1 hektar = 10 dekar/mål
 • «mål» forstås både som 1000 m² samt det gamle målet på 10 000 kvadratfot (omtrent 984 m2)
 • 1 gammelt mål = ¼ tønneland.

Jeg har holdt meg til måleenheten tønnemål land / tønner land for beskrivelse av hvor stort et område er. Ei tønne land var så mye land man fikk sådd med ei tønne såkorn. I forhold til dagens måleenheter stiller det seg slik: 1 hektar = 10 dekar = 10 mål ≈ 2½ tønnemål. I følge middelalderdemografisida jeg har brukt, gikk det – omregnet til tønnemål – ca. 60 personer per tønnemål land. Med et innbyggertall på 403 personer, blir arealet krevd av landsbyen ca. 6⅔ tønner land.

Husdyr
  Antall husdyr og fordeling av dem
 • Antall: 2,2 × innbyggertall.
  • I Toleafuindor blir dette ↑887 husdyr.
 • Fordelingsnøkkel: 68% fjærkre, 32% melk- og kjøttdyr.
  • I Fellstad får man dermed 603 fjærkre og 284 melk- og kjøttdyr.
 • Se den tredje posten om Fellstads demografi for nærmere forklaring på fordelinga av husdyr, og hvilke funksjoner de hadde.
Jordbruk

Jeg har i ovennevnte post forklart hvordan man regner ut hvor mye landområde som trengs for å dyrke nok mat til et gitt antall personer, dette inkluderende alt av problemer som datidas bønder møtte på, som uår, pest, insektsvermer, samt utarmet jord, dårligere redskaper og flere kalorier påkrevd for å dyrke ei mengde mat enn hva vi krever i dag. Jeg endte opp med følgende skjema for å raskt regne ut hvor stort område som kreves:

Antall tønnemål jordbruksland påkrevd for underhold per person
i henhold til jordas fruktbarhet og mengden matvareimport
Grad av matvareimport
Lav MiddelsHøy
Grad av fruktbarhet Høy 3
Middels 4 3
Lav 4

Tar man utgangspunkt i at mye av den beste jorda brukes til vindyrking (et negativ); at det er store, flate sletteland rundt byen (et positiv – det er enklere å dyrke); men at jorda ikke er spesielt god, ender man opp med normal fruktbarhet. Byen importerer dessuten lite mat, så nøkkeltallet å multiplisere innbyggertallet med, blir 4. Med 403 innbyggere, krever Toleafuindor 1612 tønner land for eget underhold.

Rase- og kjønnsfordeling på yrkene, og navn på utøverne

For å få til ei liste visende alle yrkesutøvende, samt navn, alder og rase på disse, har jeg brukt følgende metode:

(…)Først må jeg vite klasse og nivå. Rasen velges ved terningkast. Alderen bestemmes i henhold til nedenstående tabell. Kjønn er et mann/kvinne-kast i henhold til kommentar 2)* nedenfor, mens navnet bestemmes utfra det som gjelder i verden min, dels basert på klasse og/eller yrker, samt rase og kjønn.

* I tabellen «Liste over de viktigste personene i Toleafuindor».

Klasse og nivå vet jeg ut fra tabellen «Landsbyen Toleafuindor: grunnleggende informasjon» i den øverste seksjonen. Yrkesfordelinga vet jeg ut fra listene «Fulltidsbedrifter (…)» og «Deltidsbedrifter i Toleafuindor (…)». Rasefordelinga presenterte jeg i tabellen «Rasedemografi i Toleafuindor». For enkelthets skyld, skal jeg vise dem på nytt nedenfor, samt presentere tabellen for aldersfordeling, etterfulgt av tabellen «Liste over de viktigste personene i Toleafuindor».

For tilfeldig avgjørelse av alderen har følgende metode blitt brukt:

Med utgangspunkt i tabellen «Alderen har blitt avgjort med følgende utgangspunkt» har jeg gjort et dx-kast for å finne ut hvor gammel vedkommende er, der x er lik differansen mellom alderskategoriene dividert på antall nivå satt til hver klasse (6 eller 12). Ved PC-klasser, er fordelingen fra 1 til 12, 13 til 20 og 20+, så bruk halvparten av aldersspranget som tabellen under gir.

Rase: d% fra d% til og med
alver 0 1 79
mennesker 80 88
hobbiter 83 93
halvalver 90 96
gnomer 96 98
dverger 99
halvorker 100
Aldersklasser og terningkast for nivå 1 som presentert i PHB 3.5 s. 109
Rase Voksen Nivå 11 Middel-
aldrende
Gammel Ærverdig
Menneske 15 år +1d4/+1d6/+2d6 35 år 53 år 70 år
Dverg 40 år +3d6/+5d6/+7d6 125 år 188 år 250 år
Alv 110 år +4d6/+6d6/+10d6175 år 263 år 350 år
Gnom 40 år +4d6/+6d6/+9d6 100 år 150 år 200 år
Halvalv 20 år +1d6/+2d6/+3d6 62 år 93 år 125 år
Halvork 14 år +1d4/+1d6/+2d6 30 år 45 år 60 år
Hobbit 20 år +2d4/+3d6/+4d6 50 år 75 år 100 år
1 barbar/tyv/magiker; skald/kriger/ridder/jeger; klerk/druide/munk/trollmann.
Terningkast for å avgjøre alder tilfeldig ved nivå høyere enn 1
Rase Aldersdifferanse og terningkast for tilfeldig alder
Nivå 2–6 Nivå 7–12 Nivå 13+
Menneske 20 år diff., per nivå (x): xd6 18 år: xd3 17 år: xd3
Dverg 85 år: xd12+2 63 år: xd10 62 år: xd10
Alv 65 år: xd10+1 88 år: xd12+3 87 år: xd12+3
Gnom 60 år: xd10 50 år: xd8+1 50 år: xd8
Halvalv 42 år: xd6+1 31 år: xd5 32 år: xd5+1
Halvork 16 år: xd2+1 15 år: xd2 15 år: xd2+1
Hobbit 30 år: xd15 25 år: xd4 25 år: xd4+1

Alderen har blitt avgjort med følgende utgangspunkt:
For yrker som ikke er fysisk krevende:For yrker som er fysisk krevende:
nivå 1–6 er voksennivå 1–12 er voksen
nivå 7–12 er middelaldrendenivå 13–20 er middelaldrende
nivå 13+ er gammelnivå 20+ er gammel
Yrker fullstendig understøttet av innbyggertallet
Tittel Ant.
skomakere 2
buntmakere 1
stuepiketilbydere 1
skreddere 1
bartskjærere 1
juvelérere 1
restauratører 1
snekkere 1
Yrker delvis understøttet av innbyggertallet
Tittel Ant.
Bøkrer 910
Salmaker 910
Maler 910
Hønseslakter910
Vever 710
Vinselger 610
Murer 510
Kopist 410
Kakebaker 310
Repslager 310
Baker 310
Teppevever 310
Høyselger 310
Sliremaker ½ dag/tidag
Gjørtler ½ dag/tidag
Liste over de viktigste personene i Fellstad
Klasse Nivå Rase (d%) Yrke Alder¹ Kjønn² Navn
mester 4 alv skomaker 132 mann Brego
2 alv skomaker 118 mann
2 alv juvelérer 123 mann
1 gnom skomakerlærling49 mann Gindi Blåtommel
1 menneskebuntmaker 24 mann
aristokrat 1 alv vinbonde 128 mann
1 alv havnemester 138 kvinne
barbar 2 alv soldat 119 mann
1 alv soldat 130 mann
1 alv soldat 122 mann
skald 4 hobbit kopist 61 mann
2 halvalvfilosof44 kvinne
2 alv akrobat142 mann
1 alv sanger 129 kvinne
1 alv sanger 137 mann
1 alv sanger 128 mann
1 alv poet 137 mann
klerk 5 alv abbed 204 mann
2 menneskehelbreder23 mann
2 alv abbedisse181 kvinne
1 alv lege 161 kvinne
1 alv soldat 167 mann
1 alv soldat 172 mann
1 menneskesoldat21 mann
allmue 4 alv buntmaker mann
2 alv skredder mann
2 alv stuepiketilb. mann
1 alv snekker mann
1 alv bøkrer mann
1 alv salmaker mann
1 alv maler mann
druide 4 mann
2 mann
2 mann
1 mann
1 mann
1 mann
1 mann
ekspert 10 mann
5 mann
5 mann
3 mann
3 mann
3 mann
3 mann
kriger 2 mann
1 mann
1 mann
munk 3 mann
1 mann
1 mann
ridder 0
jeger 3 mann
1 mann
1 mann
tyv 2 mann
1 mann
1 mann
magiker 1
soldat 7 mann
4 mann
4 mann
2 mann
2 mann
2 mann
2 mann
trollmann 1
Bemerkninger ¹ I henhold til alderskategoriseringene allerede nevnt.
² Svært få kvinner hadde mulighet til å få seg lønnsarbeid, og de som gjorde det fikk ofte halve lønna av hva menn fikk. På d10=1, er det ei dame som har den nevnte jobben hvis det er en NPC-klasse-jobb, mens tilsvarende gjelder ved d4=1 når det er en PC-klasse.

Etterhvert som vi kommer lenger i kampanjen, kommer jeg til å fylle ut flere personer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar

Jeg har nå valgt å ta sjansen på å la alle som ønsker skrive en kommentar. For å forhindre uønskede robotkommentarer, har jeg valgt å slå på kommentarmoderering.

Ta hensyn, og les over det du har skrevet før du sender det.