onsdag 30. november 2011

Latin: bøying av adjektiv

Åtvaring! Spanande grammatikk fylgjer!

Latīna est gaudium – et ūtilis!

Nå som det nærmer seg eksamen, må jeg nesten ta meg noen runder med grammatikken, så den sitter litt bedre. I repetisjonsforelesninga vi hadde i dag, gikk vi gjennom innrømmelsesbisetninger, relative bisetninger og årsaksbisetninger, alle med konjunktiv; komparativ og superlativ av adjektiv, samt ablativkomparasjon; og vi fikk en liten gjennomgang av bruken av quam. Jeg starter med det siste først:

Bruken av quam i sammenligningskonstruksjoner

Quam brukes i sammenligningende setninger både i positiv, komparativ og superlativ, og har forskjellig betydning avhengig av adjektivgraden.

  Betydningen av quam i sammenligningskonstruksjoner i de tre adjektivgradene:
 1. Positiv: «quam» tilsvarer «så» på norsk; eksempler følger:
  1. Quam felix sum!
   Så lykkelig jeg er!
  2. Quam pulchra est…
   Hun er vakker…
 2. Komparativ: «quam» tilsvarer «enn» på norsk; eksempler følger:
  1. Augustus in proeliō apud Actium potentior quam Antonius erat
   Augustus var sterkere enn Antonius i slaget ved Actium.
  2. Scīmus Augustum potentiōrem in proeliō apud Actium quam Antonium fuisse.
   Vi vet Augustus å ha vært (= at Augustus var) bedre i slaget ved Actium enn Antonius.
  3. Voluimus ut Antonius potentior et fortior quam Augustus esset
   Vi ønsket at Antonius skulle være mektigere og sterkere enn Augustus.
 3. Superlativ: «quam» tilsvarer «så … som mulig» på norsk; eksempler følger:
  1. Poēta fortūnatissimus vītam quam fēlīcissimam agere vult.
   Den svært heldige dikteren vil leve livet så lykkelig som mulig.

Komparativ med ablativ

I stedet for å bruke quam, kan man sette komparasjonsleddet i ablativ, som for eksempel denne enkle setningen:

Voluimus ut Antonius potentior et fortior Augustō esset
Vi ønsket at Antonius skulle være mektigere og sterkere enn Augustus.

Bruken av superlativ

Superlativ kan brukes alene, men er gjerne brukt i gruppekonstruksjoner; gruppa står da i genitiv (tilsvarende antallsgenitiv)

Plato nārrat Socratem sapiēntissimum omnium Graecōrum esse/fuisset
Platon forteller Sokrates å være / å ha vært den viseste av alle grekerne

Gradbøying av adjektiv

Som på norsk gradbøyes adjektiv på latin i kjønn og tall, men på latin deklinerer man dem i tillegg (bøyer dem etter kasus). Et adjektiv i positiv følger deklinasjonsmønsteret for substantiv av 1. og 2. deklinasjon; det samme gjelder adjektiv i superlativ. Et adjektiv i komparativ skal derimot deklineres lik substantiv av 3. deklinasjon, så det får ikke endelsene som tredjedeklinasjonsadjektivene får; det er med andre ord i ablativ entall i stedet for og i flertall han- og hunkjønn -um i genitiv i stedet for -ium, og -a i intetkjønn flertall nominativ, akkusativ og genitiv i stedet for -ia.

Bøyningsendelser for adjektiv
Komparativm/f n
-ior* -ius
Superlativmfn
-issimus -issima -issimum

Endelsen -ior har egentlig en lang O, men når det bare følger en R etter, blir vokalen som kjent forkortet. Den lange O-en kan man se i de andre kasusendelsene, her vist i NVAGDA-formatet:
fortior, fortior, fortiōrem, fortiōris, fortiōrī, fortiōre; fortiōrēs, fortiōrēs, fortiōrēs, fortiōrum, fortiōribus, fortiōribus.

Når det gjelder adverb, dannes disse ved å tilføye en , -ius eller -issimē. Vær dog oppmerksom på de korte endelsene i facile, bene, male, multum, magnopere, parum, og de spesielle prō og diū.

Her følger et bøyningsskjema visende adjektivene og adverbene i alle gradene. For å spare plass har jeg kun skrevet hankjønnsformene.

Bøyningsmønster for adjektiv
Positiv trīstis līber pulcher facilis fortis
Komparativ trīstior līberior pulchrior facilior fortior
Superlativ trīstissimus līberissimus pulcherrimus facillimus fortissimus
Bøyningsmønster for adverb
Positiv trīstē līberē pulchrē facile fortiter
Komparativ trīstius līberius pulchrius facilius fortius
Superlativ trīstissimē līberissimē pulcherrimē facillimē fortissimē

Endelsen man tilføyer, er altså vanligvis en , men hvis adjektivet er av tredje deklinasjon, tilføyer man heller -iter; når stammen ender på -nt, bare en -er. Jeg har for øvrig tatt med facilis, -is i bøyningen, for å ta med et uregelmessig gradsbøyd adjektiv.


Jeg må lese videre på historie nå, så jeg får gyve løs på bisetningene i morgen. Bisetninger med konjunktiv er, i mine øyne, vanskelig. Det er fryktelig mange av dem, så forhåpentligvis hjelper det å skrive en post om det for å forberede meg til eksamen. Vi får se hvordan det går. Nå skal jeg lese på antikkens historie, for oppgaven må inn på fredag.

1 kommentar :

Jeg har nå valgt å ta sjansen på å la alle som ønsker skrive en kommentar. For å forhindre uønskede robotkommentarer, har jeg valgt å slå på kommentarmoderering.

Ta hensyn, og les over det du har skrevet før du sender det.