fredag 8. august 2014

태권도: Koreansk i treningshallen: 1 – Hvordan si takk

Bilde fra koreandrama.org med frasen go-map-seum-ni-da på veggen.

Det synes ganske innlysende at man som taekwon-do-elev burde kunne å si takk på riktig måte i hallen. Vi lærer å ta imot ting på høfligste måte, å bukke, å si «taekwon» når vi bukker til hverandre, men ingen plass i glosene står det noe om hvordan man sier takk til hverandre. Ettersom nivå av høflighet er sentralt på koreansk, spurte jeg på IRC:

CannedMan
What, if I may, is the more formal of 감사합니다 and 고맙습니다?

@trevarr
감사하다 is more formal than 고맙다

CannedMan
So an instructor would say 고맙습니다 to his student, whereas a student should say 감사합니다 to his instructor?

Jeg fikk dessverre ikke kopiert resten av svaret før jeg lukket vinduet.

Svaret er altså at en elev bør takke instruktøren sin med frasen 감사합니다gam-sa-ham-ni-da– for å bruke korrekt nivå av høflighet. En instruktør som takker en elev, derimot, kan velge å si 고맙습니다go-map-seum-ni-da («-eu-» tilsvarer en lys norsk U som i «duk»; -o- uttales som en mørk norsk O som i «toll».); det er opp til instruktøren om han ønsker å være mer uformell i svaret tilbake til eleven, et valg man ikke skal ta motsatt vei.

    Oppsummert:
  • Eleven sier 감사합니다gam-sa-ham-ni-da.
  • Instruktøren sier 고맙습니다go-map-seum-ni-da.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar

Jeg har nå valgt å ta sjansen på å la alle som ønsker skrive en kommentar. For å forhindre uønskede robotkommentarer, har jeg valgt å slå på kommentarmoderering.

Ta hensyn, og les over det du har skrevet før du sender det.