torsdag 14. august 2014

Do-vers

Å bomme kan skje selv den beste,
kvinne som mann.
Skjer det, så tenk på din neste,
bruk såpe og vann.

Tor-Ivar Krogsæter, 2014.