søndag 23. september 2012

D&D: Myia Dako: Metode for strid med hærstyrker

Kampanjebakgrunn

Kjersti har et soloeventyr som vi har kjørt en tid, men som har vært lagt på is en lang periode; på bursdagen hennes tok vi det opp igjen. Sersjant Myia Dako (jeg skrev om Riksvergen tidligere) har etter vært fått kommando over en eskadron, og flere av situasjonene hun kommer opp i krever nå taktisk bevegelse av tropper, i stedet for individuelle soldaters ferdigheter. Jeg har forsøkt å utvikle et system som kan håndtere dette, og samtidig være tro mot d20-systemet som D&D baserer seg på.

Miniatyrhær
  Riksvergens organisasjon
 • Et kavaleri (kvl.)
  • leder: rittmester (R)
  • består av 5 styrker og
  • teller 12 050 mann.
 • En styrke (str.)
  • leder: kaptein (K)
  • består av 3 regiment og
  • teller 2409 mann.
 • Et regiment (reg.)
  • leder: fanesersjant (FS)
  • består av 3 kompani og
  • teller 800 mann.
 • Et kompani (kmp.)
  • leder: kommandørsersjant (KS)
  • består av 5 eskadroner og
  • teller 264 mann.
 • En eskadron (esk.)
  • leder: sersjant (S)
  • består av 5 tropper og
  • teller 65 mann.
 • En tropp (trp.)
  • leder: førstekriger (KrI)
  • består av 3 krigslag og
  • teller 12 mann.
 • Et krigslag (krl.)
  • leder: andrekriger (KrII)
  • består av 3 soldater og
  • teller 4 mann KrII inkludert.
  Riksvergens rangsystem
 • Høyere offiserer
  • Kongen
  • Øvrige høyadel
 • Offiserer
  • Rittmester (R)
  • Kaptein (K)
  • Løytnant (L)
   • er kapteinens personlige assistenter og garde (tre stykk)
  • Kornett (Ko)
   • er løytnantenes assistenter og garde (tre stykk)
 • Befal
  • Fanesersjant (FS)
  • Vergesersjant (VS)
   • er vergesersjantens gardister (fem stykk)
  • Kommandørsersjant (KS)
  • Sersjant (S)
 • Kavalerister
  • 1.-kriger/førstekriger (KrI)
  • 2.-kriger/andrekriger (KrII)
  • Soldat (Sld)

Det kan være greit å ha en liten oversikt over hvordan Riksvergen er organisert før man leser videre. For øvrig velger jeg å skrive Riksvergen med stor forbokstav, på samme måte som man skriver Forsvaret med stor forbokstav når man snakker om organisasjonen Forsvaret (det norske).

Riksvergen betegnes både av Rocharan’nore og av andre nasjoner som et kavaleri, selv om de i dag også benytter store mengder fotsoldater; dette skyldes at riket i tidlige tider i stor grad ble samlet ved hjelp av kongens omreisende (ridende) knekter. På toppen er naturligvis kongen av riket, og han har kontroll over de åtte kavaleriene direkte. Myia selv, er sersjant over 2. eskadron i 1. kompani i 2. regiment i 4. styrke i 8. kavaleri, og de har nylig gjennomgått spesialtrening og fått navnet Fahrlanghní – veigudens sønner. Med spesialoppdrag i vente er de blitt eliteeskadronen i andre regiments første kompani.

Forslag til regler for slag mellom store antall individer

Helse sårpoeng

Så lenge man håndterer grupper folk der formasjoner blir viktig og eenkeltindividene ikke er viktige, bør man tenke på dem som én organisme. Disse har et gitt antall sår de tåler, basert på antall helseterninger gitt dem i MM. En eskadron består av fem «organismer» kalt «tropper». En svær bande gobliner kan bestå av flere grupper som virker sammen, dersom de har en leder.

Det er mitt forslag at troppene tåler et antall sår lik antall individer × individenes HD-verdi multiplisert med individenes nivåkonstanten 8. Noen eksempler følger:

En tropp på tolv mann som hver er førstenivåkrigere (Ftr1) får et antall sår lik
12 × 10 × ⅛ = 15 sårpoeng.

Dersom den samme troppen er på nivå fem, får de et antall sår lik
12 × 10 × ⅝ = 75 sårpoeng

En svær bande gobliner (20 stk) får et antall sår lik
20 × 8 × ⅛ = 20  sårpoeng.

Styrkeforholdet blir her 4:3 i goblinenes favør. En goblin har en CR på ⅓, så tyve av dem blir en EL på 6 (10 er EL 4, to EL 4 = EL 6). Normal vanskelighetsgrad for disse soldatene ville være EL 3, så det stemmer brukbart at goblinene har favøren.

Man fordeler sårpoengene på alle som er til stede, ett til hvert medlem av gruppa til alle sårpoengene er fordelt. Når skade gjøres, prikker man bare ut sårene og fjerner soldater etter hvert som de dør; de som er nærmest den angripende gruppa bør nødvendigvis fjernes først.

Personlig foretrekker jeg ovennevnte metode, da det understøtter hensikten (å kunne tenke taktisk med større grupper soldater, men en enklere måte kan også benyttes, der man regner ut gjennomsnittlig antall sårpoeng per soldat, og rett og slett skriver sårpoengtotaler. 12 soldater med 15 sårpoeng har da cirka ett sårpoeng hver, så hver gang man gjør ett poeng i skade, ryker en soldat, til man er nede på tre soldater; disse må da nødvendigvis ha to sårpoeng hver (9 + (3 × 2) = 15). Metoden blir litt mer rotete, men det er et alternativ; man får uansett det samme resultatet til slutt.

Angrep

Jeg ser for meg at den enkleste måten å finne ut hvor mye skade som gjøres, er å telle antall suksesser med en enkel form for modifikator. Da jeg ønsker å reflektere d20-systemet, bruker jeg en lederskapssjekk som reflekteres nedover i systemet. Den faktiske skaden som gjøres, er i henhold til troppenes våpen.

Lederskapssjekken

Jeg har jeg laget en ny sjekk man kan gjøre, og hvert lederledd nedover i gruppen foretar disse sjekkene med ovenstående ledds lederskapsmodifikator (LSM) til man kommer til de som skal gjøre den faktiske skaden. Regelen ser slik ut:

* For krigere fokusert på frykt (intimidate med andre ord) i stedet for diplomati, kan halve intimidate-bonusen rundet av ned brukes i stedet.

«↑» betyr «rundet av opp».

En lederskapssjekk er lik
1d20 + diplomati* + ↑krigernivået4 + moralbonuser.

Resultatet man får gir følgende bonuser til neste ledds lederskapssjekk, eller – hvis det er det siste lederleddet før selve angrepet – til angripernes suksessjanse:

Lederskapsmodifikatorer (LSM): resultatliste
SpesialtilfellerBonuserNormalStraffer
Naturlig 20: en ekstra +1 på sluttresultatet.≥40: +6≥10: +0≥8: −1
Naturlig 1: en ekstra −1 på sluttresultatet.≥35: +5≥6: −2
≥30: +4≥0: −5
≥25: +3≤0; −10
≥20: +2
≥15: +1
Lederskapsmodifikatorer (LSM): modifikatorer til d20-kastet
KategoriBonusStraff
Overtall2:1 = +1
3:1 = +2
4:1 = +3
Nylig suksessrate Seier: +1Tap: −1
Posisjon i terrengetHøyt: +1 Lavt: −1
Befestning Bak: +1 Mot: −1

Her er noen eksempler på hvordan resultatene blir:

For en som er Ftr5 og har 7 poeng i diplomati, blir dette slik:
1d20 + 7 + 54 =
1d20 + 7 + 2 = 8–29 (snitt ↓19).

Dersom spilleren får 15 på terningen, blir regnestykket slik:
1d20 + diplomati + krigernivå4 =
15 + 7 + 2 = 24 → resultat til neste ledd: LSM +2.

Dersom spilleren får 6 på terningen, soldatene er tre ganger så mange som motstanderen (3:1), de har nylig seiret (+1) og de er befestet (+1) blir regnestykket slik:
1d20 + diplomati + krigernivå4 + moralbonuser =
6 + 7 + 2 + (2 + 1 + 1) = 19 → resultat til neste ledd: LSM +1.

Dersom spilleren får 1 på terningen, blir regnestykket slik:
1d20 + diplomati + krigernivå4 =
1 + 7 + 2 = 10 → foreløpig resultat til neste ledd på +0 →
foreløpig resultat + naturlig 1-modifikator =
0 + −1 = −1 → endelig resultat til neste ledd: LSM −1.

Dersom spilleren får 20 på terningen, blir regnestykket slik:
1d20 + diplomati + krigernivå4 =
20 + 7 + 2 = 29 → foreløpig resultat til neste ledd på +3 →
foreløpig resultat + naturlig 20-modifikator =
3 + 1 = +4 → endelig resultat til neste ledd: LSM +4.

Skade

Igjen er det ønskelig å reflektere d20-systemet for å beholde litt av D&D-følelsen mens man spiller. Samtidig er det viktig at systemet gjør det så raskt som mulig å finne ut hvor mye skade som ble gjort. Den største skadeterningen som brukes er en t12; den minste er en t4. Selv om 8 er mediantallet i terningrekka (t4, t6, t8, t10, t12), har spilltesting vist at det er så godt som umulig for svakere raser eller små våpen å gjøre skade da. Nøkkeltallet må derfor være 6 i stedet.

Så hvordan gjøres skade? Man kaster ganske enkelt våpenets skadeterning, legger til modifikatoren fra lederskapssjekken og ser hvor mange av terningene som blir mer enn eller likt nøkkeltallet. Dette nøkkeltallet kan modifiseres av flere faktorer, så jeg skal liste opp dem først:

Modifikatorer til nøkkeltallet
Forsvareren har Endring av nøkkeltall
RustningIngen −2
Lett +0
Middels+1
Tung +2
Skjold Intet −2
Bukler −1
Lett +0
Tungt +1
Tårnskjold/skilpaddeformasjon+2
Kampstart Tapt initiativ−1
Angriperen Endring av terningverdi
Gjør stormangrep +1
Flanker fienden +1

Formelen for antall suksesser (sårpoeng) blir veldig enkel å sette opp:

1dx + LSM + terningmodifikatorer = skaderesultat

MNT = 6 + nøkkeltallmodifikatorer.

 • Hvis skaderesultat ≥ MNT → én suksess
 • Hvis skadeterning er maksimal (4 på en t4, 6 på en t6 osv.) → omkast med +1
  • Hvis omkast ≥ MNT → én suksess
  • Hvis omkast = maksimalkast → nytt omkast med en ytterligere +1-modifikator; verdier lik MNT gir fortsatt sårpoeng.

Det bør sies at denne regelen normalt sett bare blir relevant for spillerens tropper. Monstrene som felles får sjelden eller aldri muligheten til å igjen spille en rolle i historia, og derfor kan man med monstrene/fiendene/NPC-ene sette skade = sårpoeng = fienden felles = fienden er å regne for død.

Jeg tar utgangspunkt i at de fleste soldater kommer til å være enkle fotsoldater og dermed ha bare ett sårpoeng. Dersom soldaten får gjort en mengde sårpoeng mot seg likt det antall han har, felles han. Dersom skaden er ≥1½ ganger soldatens sårpoeng, men minst to poeng, er han drept. Dette kan uttrykkes slik:

skade = sårpoeng → soldaten felles.
skade = 2 og i tillegg skade ≥ 1½ × sårpoeng → soldaten drepes.