tirsdag 6. desember 2011

Latin: Konjunktiv III: Tidsfølge for verb

Bruk

For å få hvilken funksjon konjunktiven i bisetninga har, er det viktig at man har kontroll på forholdet mellom tidene. Dette skjemaet lister det opp:

Tidsfølge i konjunktiviske bisetninger
Hovedverb i: For å uttrykke
nåtid fortid fremtid
må konjunktiven være:
Fremtid futurum partisipp + presens konjunktiv av esse (sim…) futurum partisipp + imperfektum konjunktiv av esse (essem…) Som nåtid
Samtid Presens konjunktiv Imperfektum konjunktiv
Fortid Perfektum konjunktiv Pluskvamperfektum konjunktiv

For mer om tidsfølge, ta også en titt på artikkelen «Latin: infinitiver»